OD REDAKCJI

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE WZGLĘDEM PUBLIKOWANYCH MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH.

ZAZNACZA JEDNOCZEŚNIE, ŻE TREŚĆ KAŻDEGO ARTYKUŁU POWSTAJE W WYNIKU DOŚWIADCZEŃ PROWADZĄCYCH STRONĘ "KŻR GROM KOLEKCJONER" I LEGALNYCH TESTÓW BRONI PALNEJ NA MACIERZYSTEJ STRZELNICY LOK W TARNOBRZEGU.

ŻADNA CZĘŚĆ SŁOWNA PREZENTOWANYCH ARTYKUŁÓW NIE POWSTAJE NA BAZIE KOPIOWANIA Z DOSTĘPNEJ LITERATURY LUB PUBLIKACJI W INTERNECIE.

W KAŻDYM INNYM PRZYPADKU W ARTYKULE

POJAWIA SIĘ ADNOTACJA O PRZYPISIE.

OSOBNE KWESTIE DOTYCZĄ KILKU ZDJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH W ATRYKUŁACH, KTÓRE SĄ OGÓLNODOSTĘPNE W SIECI I TRUDNE W USTALENIU PRAW AUTORSKICH, JAK NP. PONIŻSZE...